Dóna'ls menjar

Dóna'ls menjar

Ells li diuen: Aquí només tenim cinc pans i dos peixos.

Ell els digué: Porteu-me'ls aquí.

Llavors va manar que la gent s'assegués a l'herba, prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, digué la benedicció, partí els pans, els donà als seus deixebles, i ells els donaren a la gent.