Exercicis espirituals

Tot art té les seves pròpies pràctiques: el piano, la pintura, l’esport… També s’ha parlat de l’art d’estimar i de l’art de viure, que no es desenvolupen sense un cert coneixement propi i l’exercici de determinades actituds. No és, doncs, estrany que també es parli d’exercicis espirituals.

exercicis espiritualsEl nostre esperit, per a viure d’una manera sana i plena, necessita també exercitar-se: un coneixement acurat d’un mateix i un sentit pràctic per a créixer com a persona i com a persona solidària. Això val per a tothom que vulgui créixer humanament, tingui les idees o creences que tingui.

En aquesta secció trobaràs una proposta diversa de recessos online per a poder fer mitjançant l’ordinador; també  trobaràs exercicis i recessos presencials que s’organitzen periòdicament en les anomenades «cases d’Exercicis», llocs amb totes les condicions necessàries per a retirar-se i gaudir d’uns dies de pregària i repòs; i finalment t’oferim la possibilitat d’un acompanyament personal que t’ajudi i et faci costat en aquest camí de pregària.

Són només uns quants recursos que poden ajudar els qui desitgen «cercar i trobar Déu en totes les coses».

Exercicis Ignasians

Els Exercicis Espirituals són un mètode d’espiritualitat que posa la persona en contacte directe amb Déu en un context de peregrinatge interior per tal d’alliberar-se de tot allò que l’impedeix avançar. Els va escriure sant Ignasi de Loiola després de llargs anys d’experiència i reflexió, i són una pedagogia per a poder créixer en aquella manera humana de viure que s’inspira en Jesús de Natzaret i el seu Evangeli. No són ni cursos, ni discursos, sinó un procés pràctic per desencadenar una experiència de Déu plenament personal sota el guiatge d’una persona experta.

Hi ha diferents maneres de concretar aquesta pràctica dels exercicis (en solitud o en la vida corrent, individualment o en grup, durant vuit dies o menys, o durant tot un mes…), són modalitats diferents que dependran de la necessitat i el moment que viu cada persona.

El contingut d’aquest procés passa per una estructura de 4 “setmanes” de llargada variable:exercicics ignasians

  • una primera per afrontar el caos i la foscor que portem dins
  • una segona per contemplar Jesús com a mestre i Senyor: el seu estil, la seva elecció…
  • una tercera per acompanyar-lo en la seva passió fins a la creu
  • i una quarta per rebre l’experiència de resurrecció i missió a la qual ens envia.

Dins d’aquestes setmanes es desenvolupen diferents formes de pregària, però el recorregut se centra sobretot en els sentits com a mitjà o porta d’accés a la interioritat. Contemplar des dels sentits i reviure els passatges de l’Evangeli constitueix una bona part d’aquest procés, acompanyat i ajudat sempre per un expert.

Per tal de rebre informació sobre les possibilitats més adaptades a les teves necessitats, tant a Manresa com a altres indrets del país, pot posar-te en contacte amb el santuari de la Cova de Manresa:

Correu electrònic: info@covamanresa.cat
Pàgina web: www.covamanresa.cat

Telèfon: 938 720 422

Si vols trobar una bona oferta d’exercicis a qualsevol lloc d’Espanya, també pots consultar el buscador d’exercicis online:

http://www.espiritualidadignaciana.org/buscador/

Cases d'espiritualitat

A banda dels acompanyaments personalitzats que es puguin sol·licitar, els jesuïtes de Catalunya disposen d'un Centre internacional d'espiritualitat ignasiana a la Cova de Manresa, on sant Ignasi va viure durant onze mesos (1522-1523) retirat en pregària sota una balma, i hi redactà aquells moviments espirituals que van anar donant forma al que avui coneixem com a Exercicis Espirituals. En la pàgina web de contacta trobareu diverses possibilitats de practicar els Exercicis segons la pedagogia ignasiana. També acullen diferents iniciatives com jornades, seminaris, conferències… i és un espai obert a grups que necessitin un equipament adequat per a fer trobades o recessos.

Casa Manresa Manresa
Casa d'Exercicis de la Cova de Sant Ignasi
C/Cova s/n - 08241 Manresa
Tel.: 93 872 04 22
info@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat