Ay, doctor

Maná

Revolución de amor

Me ha envenenado... con sus labios, con sus besosalucinado, loco por su desamor.soy un desastre en la escuela, en la casa y el trabajo, oyeno me consuelan ni las pastas, ni la ganya ni el alcohol.Le dije al doctor: ¿cómo es que se cura esto?me ha recetado calma y algo de prozacme dijo: la terapía cura, pero es mucha la locuraal amor pudiste entrar, pero no vas a escaparAy, doctor... como me duelen sus besos,como me duele el amorAy, doctor... deme algo por favor,ay, como me duele al amor.Mire doctor que ando alucinado, mire,Ay, doctor... Deme algo mi doctorme está mantando esta depresiónestoy demente, por su amorme está matando la obsesión.Ay, doctor... Estoy yo muy desolado, estoy alucinadoestoy perdiendo la razón y tu no tienes compasiónpero ya no vuelve, pero ya no vuelveDeme algo mi doctor, alivianeme todo el dolordeme algo, deme algo, deme algo, doctor.

... l’amor és dolor

Tots aquells "tocats" per Déu queden trasbalsats pel seu amor, pel seu misteri, de tal manera que en queden absolutament frapats i això, ai doctor!, fa mal. Així ens ho explica el profeta Jeremíes:

Seducció dolorosa (vocació de Jeremíes)

Senyor, m'has seduït i m'he deixat seduir; has volgut forçar-me i te n'has sortit. He estat la riota de tothom, tot el dia es burlen de mi. Sempre que parlo, haig de cridar i anunciar: «Violència, destrucció!» M'has adreçat la teva paraula, i tot el dia m'insulten i m'ultratgen.Si em dic: «No hi pensaré més, no anunciaré la paraula en el seu nom», llavors ella es torna dintre meu com un foc devorador tancat en el meu cos: he provat d'apagar-lo i no he pogut.(...)Maleït sigui el dia que vaig néixer: que ningú no proclami beneït el dia que la mare em va infantar!Maleït l'home que va córrer a dir al meu pare que havia tingut un fill i li va donar una alegria! (Jer 20, 7-18)