La nostra actitud

Senyor, ajuda’ns a prendre l’actitud adequada davant de cada situació concreta. Fes que tinguem la valentia de denunciar i de lluitar per suprimir aquelles accions que es fan en contra de a Humanitat: l’explotació del més febles, la manca de responsabilitat, les guerres, la fam, la pobresa.

Guia’ns, Senyor!

Carme Gomà