Gràcies, Jesús, per l’aire que respiro, 
per l’aigua, els aliments; 
pels estels i les postes de sol, 
per la mar i les muntanyes, 
per les flors i el cant dels ocells. 

Gràcies per la família, 
per les persones que ens escolten i acullen, 
per la música i la poesia. 

Gràcies per la fe en Tu, 
per la nostra Bona Mare.

Gràcies pels sagraments, 
celebracions del teu encontre.

Gràcies per les teves paraules de l’Evangeli, 
perquè has vingut a nosaltres 
i t’has fet un de nosaltres: 
comprensiu, proper, sense egoismes.

Gràcies perquè has sofert 
i has donat la vida pels homes.
Perquè estàs, dia rere dia, 
viu i actuant en el nostre món. 
Gràcies, Senyor!

Raimon Negre, sj