“Com sé quin és el bon camí?”, va preguntar algú al Profeta. 
El va respondre: Pregunta al teu cor. 
La pau i els bons desigs són el senyal del bon camí, 
els rebomboris que emboliquen són senyal de camí equivocat”

No és un bon camí el d’aquells pensaments o accions 
que no voldríem que ningú veiés o conegués. 

Hadit

Etiquetes