Per-Donar (sense límits)

Perdonar. "Per-donare" (llatí): el prefix "per" intensifica superlativament el verb donar. Es tracta de donar sense límits, més enllà d'allò que seria raonable.
Què o a qui necessito perdonar, Senyor? Potser fins i tot més enllà de la justícia, per tal que la pau del perdó em restauri també a mi. Donar en excés, afrontar la ofensa de cara, comprendre-la dins el context del qui la feia, ser generós, humil... Dóna'm forces per per-donar!