Troba les diferències

Troba les diferències

Molta gent va començar a estendre els seus mantells pel camí; d';altres tallaven branques dels arbres i encatifaven el terra. La gent que anava davant d';ell i els qui seguien darrere cridaven: Hosanna al Fill de David! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosanna a dalt del cel!