Toca les meves ferides

Toca les meves ferides

Al cap de vuit dies, els deixebles es trobaven altra vegada en aquell mateix lloc, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: Pau a vosaltres.
Després diu a Tomàs: Porta el dit aquí i mira';m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul, sigues creient.
Tomàs li va respondre: Senyor meu i Déu meu!
Jesús li diu: Perquè m';has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist!