Evangeli, amb mitjans evangèlics

Evangeli, amb mitjans evangèlics

Aleshores l'Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable el temptés. 2 Jesús dejunà quaranta dies i quaranta nits, i al final tenia fam. El temptador se li acostà i li digué: Si ets Fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans. Però ell li va respondre: L'Escriptura diu: L'home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu.