Una balança molt estranya

Abans de començar a parlar, mirem bé el dibuix. Hi ha unes balances molt especials al costat de Jesús. Què hi veiem en els platets de la balança? Per què un platet de la balança està tocant a terra? Per què l’altre platet està tocant el cel? Què ho fa que els platets de la balança estiguin així? Podríem dir que aquesta persona rica, amb el pes de totes les riqueses ho té difícil per tocar el cel...

I ara, parlem de les coses de la vida. Hi ha persones riques, que tenen molts diners però no són felices. N’hi ha que tenen només el necessari per viure senzillament i, en canvi, són felices. És veritat això? Coneixes algun cas d’això que acabo de dir? Hi ha nens i nenes pobres que juguen amb una pilota feta de draps i s’ho passen molt bé, o s’entretenen amb jocs ben senzills i riuen... En canvi hi ha nens amb els armaris plens de joguines i diuen una frase molt estranya: “M’avorreixo...!” Per què passa això?

Una història de veritat. Va passar en una escola molt senzilla i pobre d’un poble de l’Àfrica. El mestre, per animar els nens a treballar, els va portar una cistelleta de fruites...que la donaria al nen o nena que acabés abans els deures. Primer va acabar aquell nen o nena que tenia més talent, després una altra, però no es van aixecar a buscar la cistelleta de fruita... FINS QUE NO VA ACABAR L’ÚLTIM COMPANY. Després tots junts van anar a buscar la cistelleta... Què vol dir aquesta anècdota? Per què es van anar esperant tots fins que va acabar el darrer company...? Van ser feliços després? Per què?

Ara mira el platet de la balança que està “tocant” el cel...! I diguem què vol dir aquest dibuix de les balances estranyes...