Més que un pastor

Heu vist mai un pastor a la muntanya, que guarda el seu ramat? Avui és difícil trobar-ne un. Però encara n’hi ha.
Quin aspecte creieu que té? Fa dues coses que mai pot deixar de fer-les:

La primera: vigilar el ramat, no perdre’l de vista. Per què tanta vigilància i tanta preocupació? Quins perills poden tenir les ovelles?

La segona portar-les pel bon camí, allà on hi hagi herba per alimentar-les.

Imaginem que un pastor té un ramat de cent ovelles: creieu que les coneix a totes, les sap diferenciar, pot saber com es diuen...? Fins i tot, hi ha pastors que posen noms a les seves ovelles. Per què ho fan? Se les estimen?

Jesús, que havia vist pastors amb ramats a les seves muntanyes, va tenir la idea que ell podia ser com un pastor per a tots nosaltres. Per això un dia va dir: “Jo soc el Bon Pastor”?

I ara, per acabar: què hi veieu en el dibuix?
Hi ha un detall fantàstic i que ens consola molt: el bon pastor porta una ovella al coll: per què ho fa?

I un altre detall: La figura del Senyor, gran, feliç recollint i protegint les ovelles és com la imatge de Déu que ens coneix i vol que estiguem lliures dels perills. I fa un gest amb les dues mans: Us hi heu fixat? Què pot significar aquest gest? La solució, al meu entendre, és fer com una mena de porta perquè les ovelles entrin al racó on estan segures i protegides. Per això també aquesta pàgina de Joan també parla de “la porta”...