Vacuna “Nova Humanitat”

Quan va començar a córrer que un nou virus molt perillós s’anava estenent per diverses nacions, l’ONU va convocar una trobada d’urgència de tots els estats del món i algunes de les més valorades organitzacions humanitàries. Les converses van ser molt intenses i aviat es va arribar a unes conclusions d’obligat compliment. Va ser un moment històric per a la humanitat, que recordava el desastre dels anys 2020-2021.

Els més importants centres d’investigació i laboratoris van quedar assumits per un centre mundial que es va anomenar Nova Humanitat. Aquest centre va rebre l’encàrrec de fabricar una única vacuna per a tot el món, participada pels laboratoris, farmacèutiques i centres d’investigació, tots intercomunicats i coordinats per Nova Humanitat.

Evidentment no va resultar fàcil, sobretot als inicis, però la determinació de la majoria dels governs, de quasi totes les universitats i centres d’estudis superiors, de les grans acadèmies, de la majoria de les religions, de gran part del món de la cultura, dels sindicats, dels col·legis professionals i de l’opinió pública va ser decisiva per tirar endavant aquesta unió mundial en contra de la pandèmia.

Sens dubte pesava molt el record del que havia passat en el 2020-2021. També va ajudar la determinació de les grans empreses de fabricació i investigació militar de fer una parada tecnològica fins que es dominés la pandèmia i invertir a Nova Humanitat. El gran lema que va ajudar a una determinació tan renovadora i que va ser publicat a tota la premsa mundial deia: “Units per derrotar el virus i reconstruir la pau mundial”.

Tots aquests esdeveniments, sense precedents a nivell mundial, van obrir una nova etapa de coordinació per defensar el planeta i afavorir la vida i la dignitat de tots.