Recerca de Déu – 4 Adolescència

Breu reflexió introductòria

En el desenvolupament de l’infant arriba un temps de grans canvis. Paral·lelament als canvis físics, es produeix una mena d’oblit dels anys infantils i un moviment de nostàlgia. Noves descobertes, alts i baixos, eufòries i desànims... Sentiments contradictoris, recerca d’amistats, d’experiències... És la pubertat, que porta a l’adolescència. Avui sembla que noies i nois inicien abans aquests canvis que en èpoques anteriors, tant per causes familiars com socials.

Resum de les aportacions del lectors

En general, més que analitzar la situació dels adolescents, els lectors han fet suggeriments i han proposat maneres per ajudar a la recerca de Déu en aquesta edat. Assenyalem-ne alguns.

Consideren importants els amics, així com la pertinença a grups on de manera natural es doni una vivència de fe, de formes noves de pregària. Valoren les amistats i les activitats tant d’ajuda social com d’esplai: sortides, enquestes, jocs, música i esports. Alguns consideren important aquesta dimensió de grups d’amics per poder parlar del que els passa i ajudar-se entre ells. Altres han recalcat la necessitat d’un guia més gran que, de manera amable i divertida, pugui escoltar i ajudar en el xoc que provoquen els contravalors als quals estan exposats en una societat com la nostra. Encara d’altres assenyalen la importància de la natura, que desvetlla la capacitat d’observació i emoció amb la bellesa i la grandiositat fins en els detalls més petits. Cal estar atents a la competivitat a l’hora de fer grans excursions, no prioritzar la resistència en determinades proves, de manera que es valorin més els resultats esportius que l’atenció a la natura.

És un temps crucial de cara al futur. Calen poques imposicions i ben raonades. Cal saber escoltar el que diuen i el que callen. La seva fe infantil moltes vegades es posa a prova i topa amb la crítica ambiental contra l’Església i de molts continguts religiosos... Finalment, alguns recorden la importància dels recessos comunitaris, de les experiències interiors, etc.

Reflexió oberta

  1. Opinions sobre aquest senzill resum.
  2. Testimonis positius d’adolescents que coneixeu o heu conegut.

Properament centrarem la recerca de Déu en l’àmbit universitari i els inicis de la vida laboral.