Recerca de Déu – 3

Resum de les aportacions de lectores i  lectors de Recerca de Déu - 2
La majoria de les respostes han tractat de la fe en l’àmbit de la família, molt més important per als fills que l’escola. Es valora molt el testimoni dels pares i també dels avis, molt més que la doctrina. És cert que les històries bíbliques ben explicades poden causar impacte perquè són fets narrats i explicats com a vivències. Importants, també, les breus converses al capçal del llit que ajuden a recordar el dia i acaben en un parenostre, una avemaria... I, si pregunten, respondre de manera clara, breu i entenedora.

Es valoren les festivitats que cal celebrar en família... (una idea personal seria la celebració de l’aniversari del bateig on encendre el ciri i fer un dinar a gust de l’infant). Nadal, Pasqua... són avui festes pràcticament civils; cal tornar a celebrar-les també des de la fe que els dona sentit.

Alguns de vosaltres heu presentat la vostra família, fent referència a la diversitat d’edats i fins de maneres de pensar, però queda clar que moltes de les coses sembrades a la infància resten profundament arrelades. De vegades, determinades experiències viscudes a la infància inicien una relació amb Jesús que esdevé determinant en el futur.

Moltes respostes assenyalen les dificultats del moment actual tant per part dels pares i mares (que treballen fora de casa) com dels ambients entre els mateixos infants, molts d’ells amb tendència a abusar de màquines i jocs electrònics. Cal tenir alternatives i no només censures. Hi ha un augment de pares separats que, des del punt de vista de la formació afectivo-religiosa, demanen un acord i una col·laboració en la mesura que sigui possible.

L’ambient general de la nostra societat no afavoreix la formació religiosa entesa com a experiència i relació amb el Senyor. No ens lamentem, sinó tinguem iniciatives alternatives que ens ajudin a estar alegres, comunicar-nos, cantar, jugar, anar a l’escola de gust i participar de la vida comunitària i, si és possible, parroquial.

Alguns de vosaltres enceteu el tema de l’adolescència. Per treballar aquesta qüestió us proposo les següents preguntes en forma de reflexió oberta.

1.- Com ajudar els adolescents no només a mantenir l’experiència espiritual i la fe sinó a descobrir noves dimensions? Dubtes propis dels canvis que viuen.
2.- Accions positives que heu experimentat i d’altres que ara no faríeu.

Etiquetes