Pregar amb un text d'un altre

Moltes vegades ajuda a la pregària agafar un text d'una altra persona, generalment d'un llibre, també d'una carta o d’un article. Especialment pot ajudar en temps on la sequera, l’avorriment interior, el cansament o les distraccions abunden.

Aquests textos els podríem classificar en diverses categories. Aquells que directament ens ajuden a pregar amb la Sagrada Escriptura. Aquells que ens ofereixen testimonis de fe. Aquells que ens inicien a la pregària perquè ells mateixos porten oració implícita o explícita. Podríem encara afegir moltes més categories, però ens limitarem a aquestes tres.

Textos relacionats amb la Bíblia. Comentaris, llibres, articles, pregàries inspirades... de fet ens porten cap a la Paraula, ens ajuden a una major comprensió de la mateixa, ens aclareixen alguns punts i ens mostren camins d’interpretació. Tenim dins la nostra tradició una infinitat d'escrits que compleixen aquesta missió, tan d’antics com d’actuals.

Testimonis de fe. Testimonis de vida, de seguiment de Jesús ja sigui passat o present. Ells i elles són les imatges de Jesús. Els escrits poden anar des d’escrits autobiogràfics fins a cartes personals o determinats documents dels bisbes o del Sant Pare. Mostren com Déu es fa present enmig d’ells, i com els ajuda a discernir camins, a superar dubtes i situacions límit, a agrair el do rebut ....

Pregàries. Qui no ha rebut ajuda de les pregàries d'altres? En el fons tenim una comunió general amb el Senyor, que és tot amb tots. Som comunitat espiritual arreu del món. Pregàries nostres actuals o d'altres temps. Recordar-les, repetir-les, reviure-les. Relíquies vives i que desperten vida.

Hi ha dues condicions per saber emprar tots aquests mitjans. La convicció sentida de que pregar pel creient és necessari com el respirar. Tenir una mica d'astúcia i voluntat per saber trobar-hi un temps. Pot ser anant amb cotxe, o abans de dormir, o en el transport públic ....

Deixem-nos ajudar pels altres!, pels d'abans i pels d'ara. Per ells es comunica el Senyor. No som illes, sinó mar obert d'aigua inesgotable, que neix d'una única font, aquella que Jesús va mostrar a la dona samaritana.