Llibertat per estimar-se o per estimar

Si el centre de la teva vida és el teu EGO, normalment cercaràs tot el que l’afavoreix, el fa important i el desenvolupa. Seràs un gran defensor dels drets i de les llibertats personals en la mesura que potenciïn el teu EGO. Moltes altres realitats que no afecten el teu cor aniran relliscant.

Aquesta manera de viure afavoreix molt el sistema econòmic i de consum que avui controla i domina la nostra societat.

Estimar, en canvi, és quelcom ben diferent de l’egocentrisme. L’amor als altres i la compassió fan disminuir l’EGO i donen una mirada a la realitat que ajuda a entendre, compartir i transformar les grans carències que ha provocat i provoca la religió de l’EGO. Aleshores la llibertat, sense deixar de ser personal, dona prioritat a ajudar i transformar persones i institucions.

Ja fa bastants anys que el P. Pedro Arrupe deia que hem d’anar esdevenint “homes i dones per als altres”.