But I still have'nt found what I'm lookin'for

0 - Però enlloc no he trobat el que estic buscant
U2
Rattle and Hum

I have climbed the highest mountains

I have run through the fields

Only to be with you

Only to be with you.

 

I have run, I have crawled

I have scaled these city walls

These city walls

Only to be with you.

 

But I still haven't found

What I'm looking for.

But I still haven't found

What I'm looking for.

 

I have kissed honey lips

Felt the healing in her finger tips

It burned like fire

(I was) burning inside her.

 

I have spoke with the tongue of angels

I have held the hand of a devil

It was warm in the night

I was cold as a stone.

 

But I still haven't found

What I'm looking for.

But I still haven't found

What I'm looking for.

 

I believe in the Kingdom Come

Then all the colours will bleed into one

Bleed into one.

But yes, I'm still running.

 

You broke the bonds

And you loosed the chains

Carried the cross of my shame

Oh my shame, you know I believe it.

 

But I still haven't found

What I'm looking for.

But I still haven't found

What I'm looking for.

 

But I still haven't found

What I'm looking for.

But I still haven't found

What I'm looking for.

He escalat les muntanyes més altes

He corregut a través dels camps

Només per estar amb tu

Només per estar amb tu.

 

He corregut, m'he arrossegat

He enfilat aquetes muralles de la ciutat

Aquestes muralles de la ciutat

Només per estar amb tu.

 

Però encara no he trobat

El que estic buscant.

Però encara no he trobat

El que estic buscant.

 

He besat llavis de mel

He sentit la curació en les puntes dels seus dits

Cremaven com foc

(Estava) cremant al seu interior.

 

He parlat el llenguatge dels àngels

He sostingut la mà d'un dimoni

Feia calor a la nit

Jo estava fred com una pedra.

 

Però encara no he trobat

El que estic buscant.

Però encara no he trobat

El que estic buscant.

 

Crec que el Regne vindrà

Llavors tots els colors es fondran en un

Es fondran en un.

Malgrat tot, jo encara estic corrent.

 

Vas trencar els llaços

Vas trencar les cadenes

Portat la creu de la meva vergonya

Oh de la meva vergonya, tu saps que jo ho crec.

 

Però encara no he trobat

El que estic buscant.

Però encara no he trobat

El que estic buscant.

 

Però encara no he trobat

El que estic buscant.

Però encara no he trobat

El que estic buscant.

Esperant el Regne que ja ve

Aquest és un dels grans temes del irlandesos U2, els quals s’han caracteritzat entre d’altres coses per no defugir el tema religiós de forma explícita en algunes de les seves cançons. En aquesta cançó es planteja el tema de la recerca espiritual. Aquesta es realitza en diferents àmbits, des de la ciutat a les relacions se parella passant per la creença en Jesucrist. Si hi ha alguna cosa que el protagonista sap del cert és que el Regne vindrà, que aquest portarà a la comunió i que Crist porta al seu damunt la creu de les seves vergonyes, o el que tradicionalment s’anomena pecat.

Un tret característic de la recerca espiritual és que aquesta no s’acaba mai. Passa com amb la utopia o l’endinsament en el Misteri, quan més avances cap a ella més distància hi trobes i més perdut estàs. Per això no li escau a l’home amb el seu propi esforç aconseguir allò que no pot abastar, només és un regal que s’ofereix per la fe, tot i que l’home té la necessitat imperant de cercar-lo.

Busco el teu nom

La recerca espiritual és un tret característic de totes les religions. Aquí tens la pregària “Busco el teu nom” de Ibn-Arabi (Múrcia 1165 – Damasc 1240), un místic sufí que va adaptar al català el grup musical Arass a l’àlbum “Els tres esglaons de l’amor”.

“Així, entre les roques, sobre les muntanyes, busco el teu nom.

Busco el teu nom, com el busquen els ocells, volant pels cels, els peixos nedant pel mars.

Com l'home que estima i desitja busco el teu nom. Com l'home que estima i desitja busco el teu nom …Déu

Estimo el teu nom, canto les teves lloances, agraeixo i dic com ets. Estimo el teu nom.

He conegut el món i les coses, he aprés, però malgrat tot, ja no conec res…

Com l'home que estima i desitja busco el teu nom. Com l'home que estima i desitja busco el teu nom …Déu

El meu cap està despullat, descalços els meus peus. A tot hi renuncio, però encara busco el teu nom.

Amb la veu de tots aquells que t'estimen i et criden: estimo el teu nom!

Com l'home que estima i desitja busco el teu nom. Com l'home que estima i desitja busco el teu nom …Déu”