Tu, que surts al nostre encontre

Tu, que surts permanentment al nostre encontre,
sense condemnar els nostres
fracassos i faltes,
abandonaments i traïcions.

Tu, que esperes eternament
el clam de la nostra indigència
per abraçar-la tota i cobrir-la
amb el mantell de la teva misericòrdia.

Atreu-nos novament cap a Tu.
fes-nos dòcils a la sobreabundància
d'un amor que no comprenem,
per a començar de nou,
enfortits amb la teva gràcia,
disposats a retornar la fidelitat
que sempre ens regales.

Apedaça de nou la confiança
que trenca enveges i gelosies,
que sap elevar les carències
del mes necessitat.

Tu que ens cerques,
Tu que ens esperes,
Tu que ens abraces,

Retorna'ns novament al teu si.

Mar Galceran