Tu estimes la humanitat

Déu, Tu tens un poble

ja des d’antic.

Estimes la humanitat

et fas amb ells,

t’hi alies,

t’hi compromets,

t’arrisques

fent-te teus els seus perills. 

 

T’has posat

cos a cos

al seu costat.

En les seves tradicions immemorials,

en els costum casolans,

en el caliu del fogar,

en l’accent del seu parlar,

i en el seu tros de terra

ple de nobles ideals,

Tu hi ets ficat.   

 

Tu tens un poble

ja des d’antic,

i nosaltres també el tenim. 

 

Estimem aquella gent

que van forjar la nostra terra.

Que se la van guanyar

pam a pam.

Que li van donar el seu plor

i el seu cant.

 

Estimem aquelles generacions

d’homes i dones grans,

que sense plànyer l’esforç

van deixar-hi, tot passant,

estelles del seu cor

i gotes de la seva sang.

I estimem tot això

perquè t’estimem a Tu

que vius en la nostra carn. 

 

Autoria desconeguda