Jesús el Crist, gràcies a la teva humilitat.

La llum de Déu va brillar pels apòstols a la muntanya de la Transfiguració i aquesta llum brilla avui en els nostres cors; tu pot guarir les nostres ferides i, fins i tot, transformar les nostres febleses en fonts d'energia, en font creadora, en do de confiança.

Fr. Alois de Taizé