Sobre el Nadal...

Aquell qui, finalment,
a la vora del pessebre
deposa tota violència,
tot honor, tot prestigi, tota vanitat,
tota supèrbia, tota obstinació,
aquell qui es posa al costat dels humils
i deixa que només Déu sigui gran,
aquell qui, en l’infantó en el pessebre,
hi veu la glòria de Déu
precisament en la humiliació,
aquest celebrarà l’autèntic Nadal.

Dietrich Bonhoeffer