Oració a Nostra Senyora

Germana pelegrina dels pobres de Jahvé, 
profetessa dels pobres alliberats, 
Mare del Tercer i Quart Mons, 
Mare de tots els homes i dones 
d’aquest món únic perquè ets 
la Mare del Déu fet persona. 

Amb tots els qui creuen en Crist 
i amb tots aquells
 que d’alguna manera busquen el seu Regne, 
et cridem a tu, Mare, 
perquè li parlis de tots nosaltres. 
Demana-li, a Ell que es va fer Pobre, 
per comunicar-nos les riqueses del seu Amor, 
que la seva Església es despulli, 
sense subterfugis, de tota altres riquesa. 

A Ell, que va morir en la Creu 
per salvar els homes i dones, 
demana-li que nosaltres, els seus deixebles, 
sapiguem viure i morir
 pel  total alliberament dels nostres germans. 
Demana-li que ens devorin la fam i la set 
d’aquella justícia que despulla i redimeix.

A Ell, que va enderrocar el mur de la separació, 
demana-li que tots els qui duem el segell del seu Nom 
busquem de fet, per sobre de tot el que divideix, 
aquella unitat reclamada per Ell mateix en testament, 
i que només és possible en la llibertat dels fills de Déu. 

Demana-li, a Ell, que viu Ressuscitat al costat del Pare, 
que ens comuniqui la força joiosa del seu Esperit 
perquè sapiguem vèncer l’egoisme, la rutina i la por.

Dona camperola i obrera, nascuda d’una colònia 
i martiritzada pel legalisme i la hipocresia: 
ensenya’ns a llegir sincerament l’Evangeli de Jesús 
i a traduir-lo en la vida 
amb totes les seves revolucionàries conseqüències 
en l’esperit radical de les Benaurances 
i en el risc total d’aquell Amor 
que sap donar la vida pels qui estima. 
Per Jesucrist, el teu, el Fill de Déu, el nostre Germà.

Pere Casaldàliga