Esperit Sant consolador

Esperit Sant consolador, acollim la teva presència en plenitud.

Jesús havia promès als seus amics que tu els transmetries la joia perdurable, i nosaltres esperem rebre-la de tu.

Tu ens uneixes en comunió els uns als altres, amb tota la nostra diversitat.

Et demanem: vessa la teva pau a tota la humanitat.

 

Fr. Alois, de Taizé