Entranyes de misericòrdia

Dona’ns entranyes de misericòrdia 
enfront de tota misèria humana.
Inspira’ns el gest i la paraula oportuna 
davant el germà sol i desemparat. 
Ajuda’ns a mostrar-nos disponibles 
davant qui se sent explotat i deprimit.
 
Que la teva Església, Senyor, sigui un recinte 
d’autenticitat i d’amor, de llibertat, 
de justícia i de pau, 
perquè tots trobem en ella 
un motiu per a seguir esperant. 

Que sapiguem discernir
els signes dels temps 
i creixem en fidelitat a l'Evangeli; 
que amb desig cerquem compartir l’amor 
les angoixes i tristeses, 
les alegries i esperances 
de tots els éssers humans, 
i així mostrem el teu camí 
de reconciliació, de perdó, de pau...

Pregària eucarística