Déu que s’ha fet home

Jesús Crist,
el Déu esdevingut ésser humà:
això significa
que Déu ha assumit en carn i ossos
tota l’essència humana
que d’ara en endavant
l’essència divina
pot ser trobada
només en forma humana,
que en Jesús Crist
l’ésser humà ha estat alliberat
per ser realment persona davant Déu.

Tot esdeveniment humà,
Déu es manifesta
com aquell que no vol existir per ell mateix
sinó per nosaltres.

Si Déu en Jesús Crist
reivindica un espai en el món,
encara que sigui només en un estable,
perquè no hi havia lloc a l’alberg,
en aquest espai estret
Ell condensa alhora
tota la realitat de món
i en revela la seva raó última.

Dietrich Bonhoeffer