Demanar, cercar, trucar

Demanar, cercar, trucar. Deixem que aquests tres verbs prenguin forma concreta en el pensament i en el cor.

Jesús, fill del Déu viu, ets tu mateix qui ens recomanes de posar-nos en “mode” recerca, actius. Ens incites a connectar amb el nostre desig profund: Què espero? Què anhelo?

No vull quedar-me passiu, sentir-me resignat, viure’m a mi mateix com a conformista. Desvetllo els meus sentits, miro al meu voltant i intueixo molta set de Tu, set de bondat, de pau, de justícia, d’amor autèntic...

Busco, penso i repenso el contingut d’allò que et puc demanar, em pregunto una vegada i una altra què cerco i on et cerco, truco a les portes de la teva intimitat anhelant que m’acullis amb els braços oberts...

Al ritme de la respiració la meva pregària es va fent més pausada i profunda i “demanar, cercar i trobar” troben un contrapunt, una resposta: “rebo” immensitat de dons, “trobo” la pau i la serenor, soc rebut i acollit. 

Ja soc en camí i continuo demanant-te, confiadament, el teu Esperit Sant.

Jaume Casassas