Temps Pasqual - Quart diumenge

La imatge

Que difícil o, fins i tot impossible, expressar adequadament la presència de Jesús Ressuscitat en les nostres vides concretes i personals.

Però, malgrat la impossibilitat, Jesús, sentint-se humà i dirigint-se als humans, s’atreveix a expressar-ho amb figures ben properes als seus oients.

Ben propera als seus oients coetanis era la figura del pastor. No ho és tant als que som de cultura urbana. Tanmateix, pel fet de ser una imatge emprada per Jesús, com tantes d’altres, s’ha estès al llarg dels segles i, d’alguna manera, ha impregnat la cultura cristiana. Ja a l’Antic Testament trobem aquesta imatge.

El significat

A nosaltres els cristians del segle XXI ens ha de moure a exprimir i a viure el profund significat de la figura. En el text d’avui, Jesús mateix ens hi ajuda.

El bon pastor. El bon pastor, té aquest nom no perquè  té aquest treball com una professió, un ofici. El bon pastor no “fa” de pastor. “És” pastor! I “ser” bon pastor no és fer de pastor per hores... El bon Pastor sempre té presents les seves ovelles, cada una, i tal com són. El bon pastor sempre està atent i actiu. En moments de tranquil·litat i en moments de perill.

El bon pastor és guia, és acompanyant i és  animador. És, com diu el Papa Francesc, qui va al davant, va al costat i va al darrera.

El nostre Bon Pastor

I Jesús ens ha dit: “Jo soc el Bon Pastor”. Jesús ho és i se’n sent! Es sent l’enviat per Déu, perquè ho sigui per a tots els homes i dones, per a cada u de nosaltres. I, nosaltres a ell hem de seguir, amb Ell hem de caminar  i en ell hem de confiar. Ell dona, fins i tot, la vida per nosaltres.

I per tant, ens cal afinar la nostra oïda per sentir la seva crida a seguir-lo. I ens crida pel nostre nom, perquè ens coneix i perquè el reconeguem. Per a ell som únics! Ens cal prendre consciència de la seva companyia, sentir-lo al nostra costat. I hem d’obrir-nos a la seva ajuda en els moments de dificultat. Ens la dona!

I ens crida a ser nosaltres, també, bons pastors, semblants a Ell, per als altres. Fem-nos-en conscients!

Francesc Xicoy, sj.
Pregària escoltada (coord. Marta Burguet)