Temps Ordinari - Vint-i-sisè diumenge

Feia dies que preparava aquesta homilia, tot centrant-la en la queixa dels deixebles que algú que no és del seu grup, guareixi  i tregui dimonis. La resposta de Jesús no es fa esperar: ”Qui no és contra nosaltres, és amb nosaltres”.

Pensava parlar sobre la diferencia entre religions, ideologies, doctrines i la vida concreta d´ estimació i amor al proïsme, que és el que val. La praxis concreta al germà és allò definitiu.

Però després d´haver patit  recentment un greu covid, amb pneumònia doble i d´haver estat molt greu, fins arribar quasi a veure les barbes de sant Pere, no em puc limitar a una homilia purament teòrica.

Ingressat 15 dies a l´hospital, he estat  tractat per metges i metgesses molt professionals, humans i competents, per infermers i infermeres i personal sanitari de tot tipus, amb estrictes mesures de seguretat, canviant-se contínuament la roba per  prevenció, tothom amb gran humanitat, respecte i afecte, sense demanar-me ningú de quina religió sóc, ni què faig a la vida.

I quan en algun moment algú ha sentit que jo era religiós, he descobert un món molt plural: llatinoamericans creients, gent sense cap filiació religiosa, gent del món islàmic que em demanava si el nostre Déu ens perdona els pecats o hem d´anar al capellà, algunes poques persones amb religiositat popular (àngels i dimonis), altres que em demanaven si els meus pares eren també jesuïtes, un altre que em deia que havia fet la primera comunió, etc...

El que realment val és l´amor, la cura de la vida, l´estimació i la lluita contra tot tipus de mal.

Tornem a la Paraula i a l´Evangeli. El Senyor vessa el seu Esperit sobre tota humanitat, sobre pobles, cultures, religions, ideologies, homes i dones, nens i ancians i des de dins els mou a fer el bé, estimar, ajudar, compadir, alleujar. I l´acció màxima de l´Esperit ha estat Jesús que passà pel món fent el bé, sanant i perdonant, imatge del Pare  bondadós i misericordiós, que crea la vida, vida plena i  abundant, vida sense fi, per a tothom, som Fratelli tutti.

Tant de bo els cristians entenguem que l´Esperit no està tancat a l´Església, i els no creients arribin a descobrir que Jesús és el Senyor. I que tots estimem, tinguem cura i defensem la vida amenaçada.

Quan es veuen d´a prop les barbes blanques de sant Pere, tot es veu més clar.

Víctor Codina, sj.
Etiquetes