Quaresma - Quart diumenge

Evangeli del cec de naixement.  Cal situar-lo dins del context del catecumenat de l´església primitiva, que considerava el baptisme com una il·luminació, passar de les tenebres  i la foscor a la llum.  Els catecúmens eren els que caminaven vers la il·luminació del baptisme.

 Però la llum, no és un simbolisme merament còsmic, sinó vital i teològic: Jesús és la llum del món, ha vingut al món per il·luminar-nos, la seva resurrecció ens fa passar de la foscor de la mort a la llum de una vida, que no s´acaba mai.

La narració de la guarició del cec de naixement és molt llarga i esdevé com una paràbola de tres postures diverses davant la llum 

La primera postura és la dels fariseus que neguen el fet per què la guarició ha estat feta en dissabte, dia de repòs.  Un pecador no pot fer miracles. Una i altra vegada interroguen al cec per demanar-li si és veritat que havia estat guarit i quina opinió té de Jesús. El cec afirma la guarició i diu que Jesús és un profeta. I quan li tornen a demanar, els hi diu amb ironia si ès que ells volen ser seguidors de Jesús.  Ells responen indignats, que són seguidors de Moisès.  Són cecs i no se n'adonen.  La seva situació ès com la  del primer binari dels Exercicis de Sant Ignasi..

Els pares i familiars, no es volen comprometre massa, quan els jueus els hi demanen si és el seu fill i si era cec .  Ells responen que el seu fill era cec, però sobre el que li ha passat no volen dir res, que li demanin a ell  mateix que ja es prou gran.  En el fons tenen por de ser expulsats de la sinagoga, una al·lusió al temps quan els cristians foren expulsats de la sinagoga jueva. La seva postura és com la del segon binari dels Exercicis de Sant Ignasi.

El cec és un home sincer, reconeix que ha estat guarit, i quan Jesús li demana si creu en el Fill de l´home i li diu  que el Fill de l´home és el que parla amb ell, ell s´agenolla i afirma, “Hi crec, Senyor” .  El cec ha passat de la ceguesa física i espiritual a la llum plena, a la fe. És com la postura del tercer binari del Exercicis de Sant Ignasi.

El cec és el model dels catecúmens que caminen cap al baptisme i també dels cristians batejats que moltes vegades arraconem la fe o la enfosquim  amb els afers de cada dia o en prescindim.

Però l´evangeli d´avui és molt més que una ocasió per fer una revisió de nostra vida de creients.  És  l'anunci de la Bona Nova que Jesús és la llum del món i que, com ens acostem a la Pasqua, el Senyor ens  convida a passar com ell i amb ell de la mort a la vida, de la foscor a la llum. Per això es diu Diumenge Laetare, que vol dir, “Alegra´t

Víctor Codina, sj.
Pregària escoltada (coord. Marta Burguet)
Etiquetes