Hi ha relíquies que conservem amb molta estima. En el seu temps va ser imprescindibles instruments per algú en una situació. I ara les guardem perquè ens comuniquen alguna cosa de gran importància. Han passat els anys, i el seu estat actual no és atractiu. Però dins el cor ens transmet un trosset de vida.
Això també passa amb el Primer Testament dels dos que tenim els cristians, el que anomenem Antic Testament. Es tracta d'un conjunt de llibres de gran valor, amb moltes perles precioses si s'aprèn a comprendre-les dins el seu context. Però degut a que fa tants segles que es va escriure, el seu aspecte malauradament no és prou atractiu pels contemporanis del s.XXI. Que sigui Paraula de Déu vol dir que Ell va comunicar alguna cosa essencial a través d'aquests textos. I igual com una relíquia potser no és útil com ho era en el seu temps però de fet ens segueix aportant un escalf, una força interior, un missatge... així també l'Antic Testament amb el missatge de fons que encara ara ens comunica i viu avui. Déu nostre, fes-nos atents per assaborir i actualitzar els teus regals més ancestrals en la història humana.