"T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos.
Podem passar-nos la vida estudiant "l'anatomia de la mà" que assenyala el Pare (estudiant els textos Bíblics, essent professor/a de religió, catequista, predicant, educant cristianament els fills...), sense fer-n'hi massa cas, sense canviar les nostres maneres diàries per donar exemple. Com comunicar allò que assenyala la mà, i també practicar-ho? Els senzills: els capaços d'estar enmig de les ovelles fent-hi present el Pastor.