Parenostre - 5

"El nostre pa de cada dia, dona'ns-el en el dia d'avui"
El pa és el sosteniment, allò que ens dona energia i motivació per alçar-nos cada matí del llit, sentit a les nostres peripècies i esforços. És el pa treballat, suat, allò que ens fa viure. Però també és el fuel, la "gasolina" del nostre motor, allò que il·lusiona i ens condueix a la felicitat plena. No el demanem per sempre, sinó només per avui. Volem ser conscients que depenem constantment de Tu. Cada dia el presentem a les teves mans, és un regal teu: el temps, les possibilitats. Que sigui també teva l'energia per a brillar-hi.