Si algú vol donar a conèixer una notícia, comença pels mercats i les places, no per un estable apartat i ignorat per tothom.

Si algú té a disposició tota la riquesa del món, és impossible que sofreixi d'escassetat, intempèrie i fred, com els passa a tants...

Si algú vol tenir bona reputació, no es mesclarà mai amb pastors ni gent de mal fiar.

Si algú vol incloure i acollir tothom, no pot ser exclòs als hostals, refugiat al país veí, o perseguit.

Si algú vol tenir poder sobre els cors de les persones, s'erigeix un palau i vesteix com a poderós per esdevenir un "influencer" i ser un relacions públiques.

Alguna cosa no encaixa. O és que Déu no en-caixa en els nostres pensaments.

Però Nadal m'està dient molt, de com és Déu, de què prefereix, de com actua i convida.

Bon Nadal a tothom!