Gotes d'ecumenisme

Els cristians, seguidors de Crist, hem format camins diferents: catòlics, protestants, ortodoxos, anglicans... Tots partint de Jesús de Natzaret, tots descobrint a Déu en la seva vida, mort i resurrecció. Tots fascinats per seguir-lo, i a vegades tant enfrontats... Talment gotes d'aigua de formes diferents, mides diferents, que mentre corren per la superfície de les fulles s'envegen i es repliquen les unes a les altres, fins que cauen totes a la mateixa bassa, i s'adonen que totes són H2O, una aqüitat ja sense límits definits.Déu viu, ensenyan's a sumar i refrescar plegats, no pas a competir i restar esforços. Que la comunió ens porti cap a la teva bassa final.