El que sobrepassa la bellesa arriba a través de la veu, dels ulls, de l'amor...
L'ajuda al necessitat ve de mans humanes.
La divinitat de Déu es regala a les persones a través de persones.
La benedicció es rep a través del proïsme.
L'abraçada es comunica a través d'un cos humà.

I és Déu malgrat tot.

L'encarnació, quin misteri...!