La gent li preguntava:
—Així, doncs, què hem de fer?
Ell els responia:
—Qui tingui dos vestits, que en doni un al qui no en té, i qui tingui menjar, que també el comparteixi. Entre els qui anaven a fer-se batejar hi havia fins i tot uns publicans, que li deien:
—Mestre, què hem de fer?
Ell els respongué:
—No exigiu més del que està establert.
Igualment uns soldats li preguntaven:
—I nosaltres, què hem de fer?
Els va respondre:
—No feu servir la violència ni presenteu falses denúncies per treure diners de ningú, i acontenteu-vos amb la vostra soldada.

Què diria avui Joan Baptista si bategés al Ter, o a l'Ebre, o al Llobregat... a un cambrer, una política, un metge, un comercial, una mestressa de casa, un taxista, un nen...? Com transformar la teva vida segons la novetat del Regne?