Buscar inspiració

Els artistes necessiten inspiració per a produir les seves obres. Els cristians també necessitem inspiració per a viure amb l'estil de Jesús. Són dues realitats molt semblants: l'art omple i el cristià toca el cor precisament perquè ha in-spirat, ha acollit dins seu l'Esperit que el fa ser creador com Déu ho és. El somni de Déu és que també nosaltres puguem crear com Ell. Per això buscar inspiració és fonamental.

La pregària és una font d'inspiració, i ajuda sovint fer-la en contextos oxigenants: un paratge natural a la muntanya o vora el mar, escoltant música suau que ens acompanyi i pacifiqui l'interior... I tu, com busques la inspiració per als teus dies? Com un xef dissenyant un nou plat, un pintor ideant la millor perspectiva, o un compositor cercant el gir més dramàtic per a la seva peça, tu com penses descobrir el camí més bell per desplegar la teva vida?

Esperit creador, vine a nosaltres i bufa en la nostra vida, per tal que arribem a descobrir la novetat del teu estil.