Submergim-nos!

Acabem el temps de Nadal i comencem el temps de Durant l’any amb la lectura del Baptisme de Jesús al Jordà. El nen s’ha fet home i, en sortir de l’aigua, el cel s’esquinçà, l’Esperit baixà i li donà a conèixer la seva veritable identitat. Jesús se submergeix en el Jordà, submergits només podem veure el que ens envolta. És en sortir de l’aigua que el cel s’esquinça, l’Esperit baixa i Jesús coneix.

També nosaltres estem cridats a submergir-nos com Jesús, submergir-nos en aquest temps de pandèmia on la realitat sembla esquiva, on noves vivències i nous desafiaments, noves pors i noves esperances ens interpel·len i ens criden encara que potser d’una manera que no podem encara comprendre i... alhora cridats a sortir de l’aigua, dels nostres confortables cercles i deixar que el Senyor parli.

Tenim eines que ens ajuden en aquesta escolta, el Papa Francesc ens diu: Avui dia l’hàbit del discerniment s’ha tornat particularment necessari... Sense la saviesa del discerniment podem convertir-nos fàcilment en marionetes a mercè de les tendències del moment. I també que el discerniment no suposa només raonament i sentit comú sinó també un do que s’ha de demanar. cfr. GE 166-167. Demanem doncs que aquesta nostra identitat se’ns reveli en el Durant l’any de la vida.

Glòria Andrés