La Mercè ens parla avui

Aquest proper dijous serà la festa de la Mare de Déu de la Mercè. Dia de conmemorar l’heroïcitat de les persones que en l’antigor van oferir per alliberar els captius, no només els seus béns, com va fer Pere Nolasc, mercader de Barcelona que va vendre tot el que tenia per pagar els rescats, sinó les seves pròpies vides. 

Els Mercedaris han actualitzat el seu carisma alliberador tot remarcant algunes noves formes de captivitat: 

"Les noves formes de captivitat constitueixen el camp propi de la missió i quart vot mercedaris, es donen allà on hi ha una situació social en què concorrin les següents condicions: és opressora i degradant de la persona humana; neix de principis i sistemes oposats a l' evangeli; posa en perill la fe dels cristians, i ofereix la possibilitat d'ajudar, visitar i redimir les persones que es troben dins d'ella. " 
(cf. http://www.mercedarios.net/carisma.html)

Ens podem preguntar quines captivitats hi ha avui al nostre món, a la nostra societat, als nostres pensaments, al meu entorn… 

I sobre tot, quins alliberaments estem convidats a propiciar, en el nostre entorn concret…

Que la Mare de Déu de la Mercè ens ajudi en aquesta missió alliberadora de l’Evangeli! 
 

Llorenç Puig, sj