Perspectives

Que necessàries són les perspectives. Només quan decidim allunyar-nos de la nostra zona de confort per poder ser reptats en l'àmbit personal i emocional, podem eixamplar la nostra fotografia vital. He après al llarg dels anys la necessitat de parar i renovar la meva perspectiva a escala personal. Consisteix a revisar la nostra vida, observar, sentir I embarcar-se en l'aventura de regenerar la nostra realitat. D'aquesta forma permetent-nos donar un cop d'ull a valors, hàbits i rutines entre d'altres. Vivim submergits en el món de la immediatesa i d'un ritme frenètic i cal de tant en tant revisar quina és la nostra perspectiva dins d'aquesta roda que gira sense parar. El nostre món està en procés de canvi d'identitat i per tant també de perspectiva. Dins de la paraula "perspectiva", hi trobem tot un ventall de realitats que configuren i donen sentit a aquesta. Hi ha diversos àmbits on ens enfoquem i decidim configurar les nostres prioritats i valors, d'aquesta manera construint la nostra pròpia perspectiva. M'agrada pensar i en focar la meva vida en una perspectiva eternal. I tu, quina perspectiva tens?