La visió del lideratge

Durant els dies 8 i 9 de novembre, es va celebrar la Cimera Global de Lideratge a l'Església Evangèlica Unida de Terrassa. És la cinquena edició celebrada a la ciutat egarenca sempre amb el propòsit d'oferir visió, eines i inspiració per poder millorar el nostre lideratge i influència. Personalment penso que tothom té influència, però s'ha de treballar i enfocar tot el potencial i lideratge que tenim. En el món del management i les escoles de negoci històricament, sempre s'ha posat en l'eix central equipar a la gent amb un bon coneixement i bones competències. I la cimera també vol sumar en aquest àmbit i anar més enllà, d'aquesta manera pretén mostrar que el que més ha de destacar d'un líder és la seva integritat i capacitat de servei a l'altre. A través de les eines que ofereix vol potenciar els àmbits de les relacions interpersonals, els valors i el coneixement. Si bé trobem un líder per excel·lència és la persona de Jesús, d'ell podem aprendre com relacionar-nos amb les persones, el valor de l'honestedat, la integritat i servei cap als altres. El seu lideratge dos mil anys després segueix marcant el nostre món.