Tots per a un!

Aquesta setmana se’ns presenta un misteri, però no un misteri qualsevol, com quan desapareixen les coses a casa i la mare diu que és un misteri; sinó un dels de veritat. Obrim el cor i els sentits perquè no se’ns escapi res. I avui comencem la pregària en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. ¿Saps què significa quan diem això? És com descriure Déu...